கவிதைக்காதலி பகுதி 6

காதல் கவிஞர் வேலூர் முத்து ஆனந்த்.

கவிதைக் காதலி

பார்வை!

மிக மிக

சர்வ நிச்சயமாக

நீ

ஒரு திருட்டுப் பயல்தான்!

இல்லையென்றால்

உன் பார்வை என் மீது

அடிக்கடி ஊடுறுவுவதையும்

படர்வதையும் மறைப்பதற்காகவே

எந்த நேரமும்

குளிர் கண்ணாடி அணிவதை

பழக்கமாக வைத்திருப்பாயா?!

உனக்குக்

கொழுப்பு கொஞ்சம் கூடுதல்தான்

அதனால்தான்-

குடிப்பதற்கே தண்ணீர்ப் பஞ்சமான

இந்த நாட்களில் (கூட)

எனக்கு

நீச்சல் உடை

வாங்கி வந்திருக்கிறாய்!

காற்றுகூட

என் மீது படாமல்

இருந்த நாட்கள் உண்டு!

ஆனால்-

உன் தழுவல் இல்லாத நகர்தல்

எனக்கு

எப்பொழுதுமே இருந்ததில்லை!

யார்?

என் உள்ளம்

உன்னிடம்

கொள்ளை போன பிறகுதான்

தெரிகிறது

போதைப் பட்டியலிலிருந்து

காதல்

தப்பியிருக்கும் உண்மை!

எனக்காகக்கூட

என்னை

உன்னிலிருந்து

மீட்க முடியாது போலிருக்கிறதடா!

நீ

என்னைக்

காதலித்து விட்டாய்

இல்லையென்றால்-

உன்னை

என்னைக்

காதலிக்க வைக்கவே

உன்னிடமிருந்து

காதல் கவிதைகளை

எழுதக்

கற்றுக் கொண்டிருப்பேன்!

நம் இருவரில்

யார்

அதிக அன்பு செலுத்துவது

என்று

அந்தக் காதலால்கூடக்

கண்டுபிடிக்க முடியாதடா!

நன்றி அன்பே!

ஒரு ரசிகையான என்னை

கவிதைக்காரியாக்கிய பெருமை

உன்னையை சாரும்!

புன்னகைகளை மட்டுமல்ல

முத்தங்களைக்கூட

நினைத்த போதெல்லாம் வழங்க

உன்னால் மட்டும்

எப்படி முடிகிறது?!

எல்லாவற்றையும்

சரியாகச் செய்யும்

நீ

காதலைக் கொஞ்சம் அதிகமாகவே செய்கிறாய்!

இட்டார் பெரியோர்

இடாதார் இழிகுலத்தோர்

என்பதை

நீ அன்பை வழங்குவதிலும்

மிக அற்புதமாகக்

கடைப்பிடிக்கிறாய்!

உன் மனசு

தங்கம் என்பதாலோ என்னவோ

எந்தப் பெயர் வைத்தாலும்

உனக்கு அழகாகவும்

பொருத்தமாகவுமே

இருக்கிறதடா!

மறக்க முடியாத அளவிற்கு

உன் முத்தங்கள்

இப்படி இனிக்கிறதே

எப்படி என்று யோசித்தபோதுதான்

கவிதைகளை

நீ

முத்தங்களாக மாற்றி

வழங்கியிருப்பது தெரிந்தது!

மகிழ்ச்சியுடன்

நன்றி அன்பே

உனக்கும் காதலுக்கும்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: