தேர்வு

:

: மலர்மதி

இன்ட்டெர்வியூவுக்கு வந்த எட்டு பேரும் ரிசப்ஷனில் அமரவைக்கப்பட் டிருந்தனர்.

திடீரென ஒருவர் சுருண்டு விழுந்தார். எல்லோரும் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர்.

“டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க..!” என்றார் ஒருவர்.

ரிசப்ஷனிஸ்ட்டிடம் விஷயத்தைச் சொன்னார் இன்னொருவர்.

“ஐயய்யோ… என்ன பண்ணுவது..?” என்று மற்றவர்கள் செய்வதறியாமல் கைகளைப் பிசைந்தனர்.

ஒருவர் மட்டும் துணிந்து முன்வந்தார்.

“தயவு செஞ்சு எல்லோரும் கொஞ்சம் ஒதுங்கி நில்லுங்கள். காற்றோட்டமா இருக்கட்டும்.” என்றவர், அவருக்கு முதலுதவி செய்ய, விழுந்தவர் எழுந்து அமர்ந்தார்.

சிறிது நேரத்தில் அங்கு வந்த எம்.டி., “எங்கள் கம்பெனியில் வேலை செய்வதுமட்டுமில்லாமல் இப்படி அவசரத்துக்கு முதலுதவி வழங்கி உயிர்களையும் காப்பாற்றத் தெரிந்திருக்கணும். இவரை நான்தான் மயங்கி விழுமாறு நடிக்கச் சொன்னேன். ஆகவே, தக்க சமயத்தில் முதலுதவி கொடுத்த இவருக்கே வேலை. மத்தவங்க போகலாம்.” என்றார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: