மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபட

உடலின் 90% நோய்க்கு மூலமாக இருப்பதே டென்ஷன் மன அழுத்தம்(Stress) இவைகள் இருப்பதால் 1.முடி உதிர்தல்
2.ரத்த அழுத்தம்
3.இருதய நோய் இப்படி அநேக நோய்கள் உண்டாகிறது
மன அழுத்தத்தை குறைக்க என்ன செய்யலாம்
1. மனதை அமைதியாக வைக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும்
2.மனதின் பாரங்களை நம்பிக்கை உரியவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய மன பாரம் குறைகிறது
மன அழுத்தத்தில் இரண்டு வகை இருக்கிறது
1. நேர்மறையான மன அழுத்தம்
2. எதிர்மறையான மன அழுத்தம்
குறிப்பாக நம்மை சுற்றி இருக்கக் கூடிய ஜனங்கள் நீ எல்லாம் படித்து கலெக்டர் ஆக முடியாது என்று எதிர்மறையாக சொல்வார்கள்
நம்முடைய ஏழ்மையை குறை படுத்துவார்கள் உன்னுடைய சூழல் சரியில்லை அதற்கு நிறைய பொருளாதார வசதி வேண்டும் என்று அவர்கள் எதிர்மறையாக பேசும்பொழுதும்
நமக்குள்ளே நாம் “என்னால் முடியும்” என்று நாம் நேர்மறையாக சிந்திக்க வேண்டும்
அதே நேரத்தில் ஏழ்மை நிலையிலிருந்து முன்னேறி சாதித்தவர்கள் உடைய புத்தகங்களை வாசிக்கும் பொழுது எதிர்மறையான சிந்தனைகள் நமக்குள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை
நேர்மறை சிந்தனை உடைய மக்களிடத்திலே அதிகமான தொடர்புகள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்
எதிர்மறை சிந்தனைகலோடு பேசுகின்ற மக்களிடத்திலே நாம் தொடர்பு வைத்துக் கொள்வதைக் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் முடிந்தவரை நாம் எடுக்கின்ற முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் வரை அவர்களோடு தொடர்பு இல்லாமல் இருப்பது மிகவும் நல்லது.

சி.சுரேஷ்
தருமபுரி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: