கவிதைச்சாரல்! ஏப்ரல்

அப்பத்தா இல்லாத வீடு

வெறிச்சோடிக் கிடந்தது

அப்பத்தா இல்லாத வீடு…

வெறுமை சுமந்திருந்தது

நேற்று அவள்

கிடந்த திண்ணை…

எச்சில் பணிக்கனும்

வெற்றிலைப் பெட்டியும்

எடுப்பாரின்றி மூலையில்…

தெருவில் போவோரை

காது தண்டட்டி ஆட

பேரைச் சொல்லிக்

கூப்பிட்டு விசாரித்தபடி

அமர்ந்திருக்கும் நாற்காலி

சுமக்க ஆளின்றி

சும்மா கிடந்தது…

எங்கும் நிறைந்திருந்த

அவளின் நினைவுளின்

சுமையால் அமுங்கிக்

கிடந்தது வீடு…

நல்ல மனுஷி என

முந்தானையில் மூக்கைச்

சிந்தியபடி இன்னமும்

வந்து கொண்டுதான்

இருக்கின்றன உறவுகள்…

அத்தைகள் ஆளுக்கொரு

மூலையில் அழுத வண்ணம்…

அப்பாக்கள் எல்லாம்

அப்பத்தாவைப் பேசியபடி…

அவள் உடுத்திக் களைத்த

கோபுரக்கரைச் சீலை

அவளின் வாசம் தாங்கி

வாசல் கொடியில்…

அவளின் கையிலேயே

எப்போதும் இருக்கும்

ஊன்றுகோல் யாரும்

தேடாமல் வாசலில்

கிடந்தது அநாதையாய்…!

வெத்தலை தண்ணியும்

கொள்ளிக் கட்டையும்

கொண்டு வைக்கும் போது

மறக்காம இந்த கம்பையும்

கொண்டே வைச்சிருங்கப்பா…

யாரோ வெளியே

சொல்லிக் கொண்டிருக்க…

அப்பத்தாவின் வாசம்

மெல்லக் கரைந்து

கொண்டிருந்தது வீட்டுக்குள்…

-‘பரிவை’ சே.குமார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: