கவிதைச்சாரல்! ஏப்ரல்

ஏப்ரல் – மாத தேன்சிட்டு இதழுக்கான

பாரியன்பன் – கவிதைகள்
*******************************
1.
அன்றொரு நாள்
நான் நதியைக் கடந்து போது
அதில் வெள்ளம் இருந்தது.
பின்பொரு நாள்
நீ கடந்தபோது
நதியின் அடையாளமாய்
அதில் மணல் இருந்தது.
நீயும் நானும் சேர்ந்து
நதியைக் கடக்கும் நாளில்
அதில் வானுயர் கட்டிடங்கள்
நிமிர்ந்து நின்றிருந்தாலும்
நாம் ஆச்சரியப்பட ஏதுமில்லை.

2.
இன்னும் வார்த்தைகள் 
இட்டு நிரப்பப்படாத வரியில் 
வந்தமர பல வரிகள்
வரிசையில் காத்திருந்தாலும்
பத்துக்கு பத்து பொருத்தமுள்ள 
மிகச் சரியான வரி வேண்டும்
இக்கவிதைக்கு.

3.
உனக்கு அப்படி 
என்ன அவசரமோ
நான் அமர்ந்திருப்பது கூட 
தெரியாமல் என்மீது 
வேகமாய் ஓடிக் கடக்கிறாய்.
வலியைப் பொறுத்துக் கொள்ள 
முடியாத நான்
அதை 
உன்னிடத்தில் சொல்லுவதற்கு கூட
எனக்கு 
அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
என் விழிகள் கண்ணீரைக் கூட
கசிய விடக்கூடாதென்பது
எனக்குக் காலமிழைத்த
கொடுமைகள் பலவற்றில்
இது பெருங்கொடுமை.

4.
எனது கனவு இல்லம்
கட்டிமுடித்து
சுற்றமும் நட்பும் புடைசூழ
மேளவாத்தியம் முழங்க
இனிதே நடந்தேறியது
புதுமனை புகுவிழா.
என்னில் 
மகிழ்ச்சி வெள்ளம் கூத்தாட
சட்டென உறக்கம் கலைய
கண் விழித்துப் பார்க்கிறேன்
அதே மரத்தடி.

5.
என்னை 
எங்கே வைப்பதென்று
தெரியவில்லை.
எல்லோரும் தனித்தனியே
அவரவர்களுக்கென்று 
இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்திருக்க
எனக்கான இடம் 
இதுவென்று தெரியாமல் 
அல்லாடிக் கொண்டிருக்கிறேன்.
உங்களில் யாரேனும் ஒருவரிடம்
இதயத்தில் 
இடமிருந்தால் தாருங்கள்.
நானங்கு சற்றே 
இளைப்பாறிச் செல்கிறேன்.

– கவிதைகள் ஆக்கம்
* பாரியன்பன்
குடியேற்றம் – 632602
கைப்பேசி ; 9443139353.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: