கடைசிபக்க ஜோக்!

வேறு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறாயா?

ஊரடங்கு போட்டு எல்லோரும் வீட்டிலேயே முடங்கிக் கிடக்கறாங்க! கொள்ளையடிச்சு பிழைக்க முடியலை! ஏதாவது நிவாரணம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் எஜமான்!

சின்னசாமி, நத்தம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: