கி.ரவிக்குமார் கவிதைகள்!

கி.ரவிக்குமார் கவிதைகள்!

எந்தக்குழந்தை அழுததோ
இந்த உடம்பில் இறைவன்
காற்று ஊதிக் கொடுக்க!

சிரிக்க சிரிக்க
கன்னம் உப்புகிறது
வளர்பிறைக்கு!

எனக்கு முன்னால் விழித்து
இன்றும் காத்திருந்தது
ஒரு பகல்

தேன்சிட்டு ஆகஸ்ட் 2020 இதழ் நகைச்சுவை சிறப்பிதழ்  

காலையில் அந்த வீட்டுக்குள்ளும்

மாலையில் இந்த வீட்டுக்குள்ளும்
இருக்கிறது மதில்சுவரின் நிழல்.

குழந்தைகளின் ஓவியங்களில்
மரங்கள் இருக்கும் வரை
உயிர்ப்புடன் இருக்கும் பூமி!

புலம் பெயர்ந்த
சாலைகள் எங்கும்
கிருஷ்ண பாதங்கள்.

 தூங்குவதற்கும்
விழித்திருப்பதற்கும்
இடைப்பட்ட போராட்டமாக
வாழ்க்கை!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: