ஷர்ஜிலா யாகூப் கவிதைகள்!

1#

பனித்துளியா மழைத்துளியா?

முகப் பருக்களுடன் 

அதிகாலைப் பூ

2#

பிரித்த பின்பும் விரல்களை 

விட்டுச் செல்ல தாமதிக்கிறது

பட்டாம் பூச்சி 

3#

பனித்துளிகளை

கோர்த்து விளையாடும்

அருகம்புற்கள்

4#

எறிந்த புழு

விரல்களை விடாமல்

மலரின் வாசம்

5#

சேகரித்த கூழாங்கற்கள்

பாதங்களை கடித்த படி

மீன் குஞ்சுகள்

6#

அலைப்பேசியில் புத்தகம்

படிக்க பக்கமெல்லாம் 

பறவையின் வாசம்

7#

காற்றுக் குமிழி 

உடைத்ததும்

சண்டைக்கு வருகிறாள்

மகள்

8#

பிரித்த பின்பும் விரல்களை  

விட்டுச் செல்ல தாமதிக்கிறது

பட்டாம் பூச்சி

ஷர்ஜிலா யாகூப். கம்பம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: