கோவை. நா.கி. பிரசாத் கவிதைகள்!

கோவை. நா.கி. பிரசாத் கவிதைகள்!

நின்றுபோன வாகனத்தில்
விரைகிறது
எரிபொருள் விலை!

சுவர் பிடித்து
எழுந்து நிற்கிறது
நிழல்!

  •  

சமரசம் பேச
சாமரம் வீசும் யானை
காதருகே எறும்பு!

கொடூர விலங்குகள்
அழிந்து வர
அச்சத்தில் காடு!

  •  

அச்சுஅசல் மாறவேயில்லை
அடுத்தவர் படைப்பில்

வெளியான புத்தகம்!

வானவில் மழை
சாயம் போகும்
குடைக்கடை!

  •  

அடுத்தவர் தடம் பதிக்க
அமோக வெற்றி
செருப்புக்கடை!

பிறர் காலை பிடித்ததில்
மூக்குடைந்து போனது
முள்!

குடும்ப ரத்தம்
குடிக்கும் அட்டை
குடிகார அப்பன்!

சரியான சட்டமின்றி
மாட்டி வைக்கப்படுகிறது
சாதாரண மக்கள்
புகைப்படமாய்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: