ஜவஹர் ப்ரேம்குமார் கவிதைகள்!

ஜவஹர் ப்ரேம்குமார் கவிதைகள்!

1.
பாசம் உடுத்திய
தண்ணீருக்கு மேல் நனையாத..
அல்லிமலர்..!

#2.
புழுதி போர்த்திய
சாலை எங்கும் உதிர்ந்த
சருகுகள்..!

#3.
ஆபரணம் அணிந்த குழந்தை.. வலியுடன் தொட்டுப் பார்க்கும்
காதுகளை..!

#4.
அலை ஆடையெங்கும்
மொய்த்து ஊர்கின்றன
கட்டுமரங்கள்..!

#5.
உடுத்திய ஆடைகளை
ஊதிக்களைகிறாள் அடுப்படியில்
பொங்கும் பாலில்..!

தேங்கிய தண்ணீரில்

அசையவே இல்லை!

நினைவுகள்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: