தா.சரவணன் கவிதைகள்

 (சுழற்சி)
—————-
பட்டி ஆடு விற்று
பட்டப் படிப்பு
படிக்க வைத்த
அப்பாவை
கடைசியில்
கஞ்சி ஊற்றி
காப்பாற்ற
பத்து ஆடு
மேய்க்கும் வேலை
எனக்கு

(யார் தெய்வம் )
—————————
எல்லா தெய்வங்களையும்
தனக்கு துணை இருக்க
வேண்டிக்கொண்டான்
பெற்றவர்களை
முதியோர் இல்லத்தில்
விட்டவன்  

கல்யாணமந்தை, தா.சரவணன், 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: