ரீடர்ஸ் மெயில்!

பெரிய பத்திரிகை க ளு க் கே ச வா ல் வி டு ம் அள வில் வ டி வ மைப் பி லு ம் ப டை ப் பு த் தேர்வு க ளி லு ம் தே ன் சி ட் டு ஒ ளி ர் கி ற து. சி று க தை க ள்,  சி ன் ன ஞ் சி று க தைகள்,  ந கை ச் சு வை, க வி தை, கு று ம் பா என வ ரி சை கட் டி  ர சி க்க வை க் கி ற து., தே ன் சி ட் டு செ ப்டம்பர் இதழ்.  நத்தம் சு ரே ஷ் எ ன் னு ம் த னி நபர் சா த னை.  பா ரா ட் டு க ள். 

இளவல் ஹரிஹரன்  மதுரை.

அட்டைப்படம் அருமை..

ஓவியம் உயிரோட்டம்..

ராஜேஷ் குமார் பதிலில் இரத்த வகை OH என்ற வகை அரிய தகவல்..

பம்பாயில் அதிகமாம்..

அவரது கேள்வி பதில் அசத்தல்..

நகைச்சுவையும் அருமை..

கதைகள் படிக்க வேண்டும்..

வாழ்த்துக்கள்👌👌👌

வீ. காசிநாதன், சிங்கப்பூர்.

செப்டம்பர் மாத தேன்சிட்டில் வந்த ஒருபக்க கதைகள் அனைத்தும் சிறப்பு. வாழ்த்துகள்!

எஸ். எழில்வாணி, மந்தைவெளி.

கவிதைகள் அனைத்தும் சிறப்பு. புதிய கவிஞர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கி இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. வாழ்த்துகள்!

செந்தில்குமார், துறையூர்.

ஜோக்ஸ் தேர்வில் இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கெடலாம். சிரிப்பு வர சிரமப்பட வேண்டியிருக்கிறது.

தியாகராஜன், அரசூர்.

பீட்ஸா சிறுகதை சிறப்பு. எழுத்தாளருக்கு பாராட்டுகள்!

தனபாலன், திண்டுக்கல்.

நகைச்சுவை சிறுகதைப் போட்டியில் ஆறுதல் பரிசு பெற்ற கதைகளை வாசித்தேன். அனைத்தும் சிறப்பு. எழுத்தாளர்களுக்கு பாராட்டுகள்!

சரவணன், கும்ப கோணம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: